Vol 2, No 3 (2015)

July-September 2015

Table of Contents

Editorial

Harshal T. Pandve, Purushottam A. Giri
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150471
PDF
195

Review Articles

Hasanuddin Nuru, Fardiana Mamang
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150472
PDF
196-200
Hasanuddin Nuru, Fardiana Mamang
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150473
PDF
201-209
Muhammad Fidel Ganis Siregar
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150474
PDF
210-216

Original Research Articles

Vijay P. Pandya, Umed V. Patel, Bhavesh R. Kanabar, Isha V. Joshi, Amiruddin M. Kadri
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150284
PDF
217-222
Swapnil R. Pawar, Yogesh Shukla
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150286
PDF
223-227
Jyoti Tiwari, Abhishek Jain, Yaduvendra Singh, Anoop Kumar Soni
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150285
PDF
228-233
Santosh Kumar Mishra, Anshuli Trivedi, Anubhooti Trivedi
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150475
PDF
234-236
Ashraful Kabir, Nadia Farhana, Farzana Akter, Shahana Jesmin, Ahsan Ali
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150476
PDF
237-243
Mary Y. Afihene, Babatunde M. Duduyemi, Hannah-Lisa A-Tetteh, Mahafroz Khatib
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150477
PDF
244-253
Rachna Tewari, Saltanat Jamal, Mridu Dudeja
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150478
PDF
254-258
S.G. Perni, D.D. Motghare, A.M. Ferreira, S.S. Perni, F.S. Vaz, M.S. Kulkarni, S. Govekar
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150479
PDF
259-262
Malik Shanawaz Ahmed, Arslan Neyaz
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150480
PDF
263-267
Arpit C. Prajapati, Sonal Parikh, D.V. Bala
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150481
PDF
268-274
Veena Yesikar, Sunil Kant Guleri, Sanjay Dixit, Rahul Rokade, Sachin Parmar
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150482
PDF
275-281
Pavithra M. B., Sudeepa Dhanpal, Hamsa Lokanath
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150483
PDF
282-287
Abhishek Jain, Sumit Chawla, Manoj Kumar
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150484
PDF
288-292
Abhishek V. Raut
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150485
PDF
293-297
Mohan Shinde, Ankur Joshi, Anshuli Trivedi
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150486
PDF
298-301
Marwa M. Ahmed, Hanaa M. El Degwy, Mayssa I. Ali, Nashwa H. Hegazy
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150487
PDF
302-307
Praween Agrawal, Sutapa Agrawal
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150488
PDF
308-317
Win M. Oo, Pa P. Soe, Kay T. Lwin
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150489
PDF
318-322
Fariba Kahnamouei-aghdam, Firouz Amani, Esmaeil Farzaneh, Marjan Vejdani
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150490
PDF
323-327
Vimal M. Holambe, Namrata A. Thakur, Purushottam A. Giri
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150491
PDF
328-330
Timothy A. Ekwere, Anyiekere M. Ekanem
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150492
PDF
331-338
Avita Rose Johnson, Surekha A., Astrid Dias, Neena Chris William, Twinkle Agrawal
DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20150493
PDF
339-344